16. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu
23 .05.2012I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

1.

II. DNEVNI RED:

1.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za Planico (R/R1)
- priloga 1
- priloga 2
- priloga 3
- priloga 4
2.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju OZG – skrajšani postopek
- priloga 1
3.

Predstavitev delovanja javnih vzgojno izobraževalnih zavodov:
- Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora
- Osnovna šola 16. decembra Mojstrana
- priloga k OŠ Mojstrana
- Glasbena šola Jesenice

4.
Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2011
- priloga 1
- priloga 2
5.
Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2011
- priloga 1
6.
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska Gora za leto 2011
7.

Strateško razvojni dokument Občine Kranjska Gora – rezultati anketiranja
8.
Nakup nepremičnine
9.

Vprašanja in pobude

10.
Informacije:
- mesečno poročilo