3. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatu, dne 29.01.2014

I. DNEVNI RED:

1.
Mnenje o kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora - gradivo bo posredovano na sami seji po seji Komisije za MVVI.
  Pojasnilo:
S strani Sveta zavoda OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora smo prejeli zaprosilo za posredovanje mnenja o kandidatki za ravnatelja.
Mnenje je potrebno svetu zavoda posredovati do vključno 5.2.2014.
Ker v tem času ne predvidevamo redne seje Občinskega sveta je predsednik Komisije za MVVI prodal predlog po sklicu izredne seje.