NADALJEVANJE 5. SEJE OBČINSKEGA SVETA v 5. mandatuII. DNEVNI RED:

13.
Obravnava poročila o dejanskem stanju vodarne v Kranjski Gori in izvedenih ukrepih nročnika
14.
LTO - spremno besedilo
- Poročilo o delu LTO z aleto 2010 s pojasnili
- Zapisnik 22. seje Sveta zavoda v prejšnji sestavi in zapisnik 2. seje Sveta zavoda LTO v zdajšnji sestavi
18.
Prodaja nepremičnin